Referències històriques i arqueològiques

El Plaià vol mostrar el màxim rigor històric possible en el què serà la construcció del “nou” poblat. Per això, ens basem principalment en  els jaciments arqueològics excavats fins al moment, i tenint com a referència més propera els de la Catalunya central.

Per fer-ho,  la nostra companya d’equip  Mireia Vila, historiadora, arqueòloga i arxivera municipal, ha realitzat un estudi detallat del que sorgeix la proposta de distribució i característiques constructives.

D’aquesta manera, per exemple, l’església que volem reproduir és la possiblement hauria tingut Santpedor al s.XI, l’església romànica de Sant Pere d’Or segons els jaciments excavats els anys 1991-1992. Els masos isolats corresponen a models com ara el Mas B de Vilosiu, de Cercs i el mas adosat a la codina correspon al Collet de les Caixes de Navàs. La necròpolis serà a l’estil de les necròpolis properes del Serrat Rodó i el Serrat dels Morts, la torre similar a la de Coaner, a Súria, i el forn ceràmic s’inspirarà en el jaciment de Cal Ticó, al terme de Castellnou de Bages.

Screenshot 2016-06-10 12.21.14 Planta església Santpedor

 

El nostre arquitecte Jordi Morros, especialitzat en contruccions tradicionals i rehabilitació, ha fet un fabulós planejament de les distribucions tenint en compte aquest estudi i les formes constructives, tot i que en alguns casos a falta d’evidències, caldrà recórrer a l’apassionant arqueologia experimental.

Serà molt important, en el moment d’iniciar les construccions, el paper del Consell Assessor històric, que ens ajudarà a concretar els detalls de cadascun dels elements.

També tenim previst construir el relat de com hauria pogut iniciar-se el poblament de les sagreres a la Catalunya Central, tenint com a referència històrica de Santpedor.

plaià (1)

Foto: Mur reconstruït de pedra seca amb escala, al Plaià